17.06.2016

TFT räätälöi laajapohjaista huippututkimusta alueen yrityksille

Sydäntalvella 5.2.2016 joukko professoreita, korkeakoulujen johtajia, yritysten edustajia ja Turun ja Rauman kaupunkien virkamiehiä joutui yllätyksekseen moderniin ja sähköiseen strategiaprosessiin. Heidän tuli kymmenessä minuutissa vastata mitä heidän edustamansa organisaatio haluaa tältä uudenlaiselta verkostolta nimeltä Turku Future Technologies (TFT).

Äänestyksen tuloksena syntyi yhteisesti jaettu visio, jota on nyt kevään aikana jalkautettu yritysten ja korkeakoulujen välille. Jo nyt näkee, että TFT osuu ja uppoaa siihen rakenteelliseen aukkoon mihin se oli suunniteltukin.

TFT itsessään on yksi kolmesta alueellisesta strategiasta, joilla vahvistetaan aluetta. Muut strategiakulmat ovat teknillisen koulutuksen parantaminen ja alueen osaamisimagon kohottaminen.

Helposti lähestyttävä ja ketterä verkosto

TFT:stä tehdään helposti lähestyttävä ja ketterä yhteistyöverkosto, joka räätälöi laajapohjaista huippututkimusta Lounais-Suomen teknologiayritysten kilpailukyvyn ja kasvun parantamiseksi. Eli lisäämme osaltamme yritystemme kasvua ja kasvavan viennin kautta taloudellista vaurautta alueelle. Tähän visioon keskitytään niin, että TFT tukee kerrallaan yhden yrityksen strategista kehityshanketta nopeuttaen tuote-, tuotanto-, liiketoiminta- ja osaamiskehitystä ja markkinoille tuloa.

Meriklusteri on TFT:n fokuksen ytimessä mutta ei yksin. Lounaissuomalaisista teknologiayrityksistä tuntuu jo nyt löytyvän paljon uusia tuoteaihioita ja tuotannon parantamisideoita joita ei ole pystytty tutkimaan tarkemmin. Huippuosaamisen puute tai vaikea hyödynnettävyys on ollut tähän yksi este ja se este pyritään nyt systemaattisesti poistamaan.

Yritysvetoista monialainnovaatiota

Kolmas, pidempikantoinen visio on että TFT mahdollistaa uudenlaisen korkeakoulujen ja yritysten yhteistoiminnan, mikä johtaa yritysvetoiseen, monialaiseen ja tuloksekkaaseen innovaatioyhteistyöhön. Monialainnovaatiota yritetään edistää Suomessa monin keinoin, ja TFT tuo tähän oman, myös merellisen lisän. Strategisen tason yritysvetoisen monialaongelman haasteita purkaessa eri aloilta tulevat, korkeasti motivoituneet huippuosaajat ovat todennäköisimmin löytämässä jotain aivan uutta. Laivantekijöiden ja TFT:n huippuosaajien törmäyttämistä valmistellaan parhaillaan.

Ensimmäisessä strategiatyöpajassa etsittiin myös kaikki tulevan verkoston ihmisten roolit, sekä tarvittavat toimintamallit, jotta saatiin koko kuva tulevasta verkostosta ja sen toiminnan haasteista. SWOT ja ensimmäisen toimintavuoden menestyskriteerit laitettiin tärkeysjärjestykseen äänestämällä. Mikä tärkeintä, tämä tehtiin yhdessä, toisiinsa tutustuen, aikapaineella hioen ja hyvässä positiivisessa hengessä.

Olemme globaalistikin ajatellen synnyttäneet uudenlaisen yhteistoimintarakenteen, joka fokusoi tutkimuksen aivovoimaa yritykseen kerrallaan. ”Mission Oriented Innovation Process” on kuvaava käsite TFT:lle. TFT on nimenomaan prosessi, jossa yhdistetään yrityksen strategisen tason tarve monialaiseen tutkimusosaamiseen. Yritysten haasteet ovat nimittäin koko ajan kokonaisvaltaisempia, ja jatkuvat parannukset vaativat usein samanaikaisen kehittämisen yrityksen eri tasoilla, markkinoinnista tehtaan lattialle, mutta myöskin koko toimittajaekosysteemiin.

Yhden luukun palvelu yhdelle yritykselle kerrallaan

Mitä uutta TFT tuo Lounais-Suomen yrityksille? Kyllähän yritysjohtaja osaa näppäillä professorin numeron ja soittaa tälle itse. Mihin siis TFT:n kaltaista välikättä tarvitaan? FIMECC (Finnish Metals and Engineering Competence Cluster Ltd) koordinoi jo ansioituneesti valmistavan teollisuuden yritysvetoista tutkimustyötä, eikös tämä ole päällekkäistä toimintaa?

Harva yritysjohtaja osaa muodostaa yritystarpeesta tieteellisen tutkimuskysymyksen niin, että tutkimusryhmä osaisi heti rakentaa yrityksen tarpeeseen vastaavan tutkimuksen. Eikä varsinkaan monitieteellisissä haasteissa jotka ulottuvat koko toimittajaekosysteemiin. Yhteydenotto TFT:hen korvaa heti 8 puhelinsoittoa. Myös harva tutkimusryhmä tietää täsmälleen, miten heidän tutkimusinnovaationsa valjastetaan päivittäisessä käytännössä kasvun ajuriksi. Poikkeuksiakin on ja ne vahvistavat säännön, mutta sen varaan ei voi jättää Suomen kolmanneksi suurinta teollisuuskeskittymää. Olemme tänä keväänä käyneet noin kolmessa kymmenessä yrityksessä ja kaikissa tapauk-sissa olemme voineet auttaa heitä juuri tällä rakenteella.

TFT:n ero FIMECC:iin on siinä kun TFT pyrkii kohdistamaan voimaa yhden yrityksen kilpailustrategisiin tarpeisiin, FIMECC kohdistaa voimaa monen yrityksen yhteiseen tutkimustarpeeseen, eikä edistä vain yhden firman etua. Me aiomme ajaa sumeilematta ja luottamuksellisesti yhden firman etua kerrallaan. Lisäksi FIMECC on iso kansallinen toimija, kun taas TFT pyrkii paikalliseen vaikutukseen kolmen hengen toimistona mutta monen sadan huippututkijan verkostolla. TFT tekee FIMECCin kanssa yhteistyötä, markkinoi sen tutkimusprojekteja ja tuloksia paikallisesti ja tukeutuu mm. sen hyviksi todettuihin yritysseminaarirakenteisiin TK-toiminnan ja valmistusteknologioiden saralla.

TFT on systeemi, jonka muodostavat Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto, Yrkeshögskolan Novia ja Åbo Akademi. TFT-tiimi on tämän systeemin aputoiminnallisuus, jonka ylläpitäjiä ovat Turun ja Rauman kaupungit sekä Turun Seudun Kehittämiskeskus.

TFT tiimi selkeyttää tutkimustarpeenne

Olen erittäin tyytyväinen siihen, että kävimme räätälöidyn verkostostrategiaprosessin läpi yhdessä eri osapuolien kanssa, koska nyt tiedämme tiimissä keskittyä oikeisiin asioihin. Toisessa strategiatyöpajassa syntyi 45 sivullista erilaisia keinoja siihen, miten verkoston eri roolit motivoidaan toimimaan; miten ja mitä heille tulisi viestiä sekä miten myyntikonsepti tulisi rakentaa. Verkoston yhteisesti ideoimien keinojen hidas kiteyttäminen muotoili lopullisesti jokaisen tiiminjäsenen aivot oman erityisroolin sisältöihin. Marianne Leistenin verkoston koordinointiin ja viestintään, Mika Nefflingin myyntiprosessiin, Heikki Nurmen Rauman yritysmyyntiin ja omani asiakasarvovetoiseen verkoston Ramp-Upiin, ja kaikkien hieman kaikkeen.

Jalkaudumme nyt hymyillen tukevalle laiturille - emme rantamutaan.

Hyvää päivää Lounais-Suomen yritykset! Koko suomalaisen huippututkimuksen kirjo tarjoillaan nyt tänne ensimmäistä kertaa ketterästi ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Onko teillä ehkä tuoteaihioita jotka ovat laatikossa odottamassa tarkempaa syyniä? Voisitteko tehdä enemmän tai paremmin jollain uudella valmistustekniikalla? Haluatteko testata oman tuotteenne uuden valmistustekniikan ensin Koneteknologiakeskuksessa? Tekisimmekö yhdessä teille yritystarvekuvauksen TFT-huippututkimukselle?

Teksti: Karri Mikkonen, tutkimus- ja kehityspäällikkö, Turku Future Technologies