Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain

Tulli

  • tilasto perustuu sellaisten ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten antamiin tietoihin, joiden tavaroiden ulkomaankaupan arvo oli yli 5000 euroa tarkasteluajanjaksolla.
  • tilastoon sisältyvät kaikki muut toimialat paitsi palvelut.  
  • toimipaikka on määritelty sen mukaan, mihin maakuntaan yritys on antanut viennin tai tuonnin Intrastat– tai tulli–ilmoituksen (samalla yrityksellä voi olla monta toimipaikkaa Suomessa).
  • EU:n jäsenmaiden välisen kaupan tiedot kerätään Intrastat–järjestelmällä. Järjestelmässä ovat mukana vain tuonnin ja/tai viennin vuosittain määriteltävän kynnysarvon ylittävät yritykset.
  • EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävää kauppaa (ulkokauppa) koskevat tiedot saadaan tullausjärjestelmästä.

 
Varsinais-Suomessa viennin arvo nousi ennakollisten tietojen mukaan tammi-kesäkuussa +26 %, 587 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Maakuntien osuudet Suomen kokonaisviennistä muuttuivat tammi-kesäkuussa vain vähän vuoden takaisesta, Varsinais-Suomen osuus kasvoi 10 %.

Vuoden 2017 tammi-kesäkuussa ulkomaalaisomisteisten yritysten tavaraviennin arvon osuus kasvoi.
Varsinais-Suomessa ulkomaalaisomisteisten yritysten viennin osuus maakunnan kokonaisviennistä oli yli puolet viennin arvosta.

 Tulli, ulkomaankaupan tilastot