Rahoitus toimivalle yritykselle - Investointien rahoitus

Yrityksen kehittämisavustus

Pk-yrityksen aineellisiin ja aineettomiin investointeihin voidaan myöntää kehittämisavustusta. Lisäksi avustuksen piiriin voidaan koneiden ja laitteiden pitkäaikaisesta vuokraamisesta aiheutuvina menoina hyväksyä enintään hankinnan ostohintaa vastaavat vuokramenot kolmelta vuodelta.

Maaseudun yritysrahoitus

Alle 10 henkeä työllistäville, keskustaajamien ulkopuolella sijaitseville mikroyrityksille voidaan myöntää avustusta yritystoiminnan aloittamisessa tai laajentamisessa tarpeellisen käyttöomaisuuden hankintaan ja sen muutos- ja parannustöihin. Vaihto-omaisuuden hankintaan ja käyttöpääomaan avustusta ei myönnetä.

Pk-yrityksille voidaan myöntää avustusta maataloustuotteiden ensiasteen jalostuksen ja markkinoinnin tuottavuuden lisäämistä, tuotteiden laadun parantamista sekä toiminnan kansainvälistämistä tukeviin investointeihin. Ks. hankkeiden ja yritystukien valintakriteerit Varsinais-Suomessa .

Kehittämisrahoitus

Yrityksen kehittämisavustus

Pk-yrityksille voidaan investointien lisäksi myöntää kehittämisavustusta yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantaviin hankkeisiin, kuten yrityksen liiketoimintaosaamisen, kansainvälistymisen sekä tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen. Lisäksi tukea voidaan myöntää pienelle yritykselle uusien työpaikkojen aiheuttamien palkkamenojen ja muiden toiminnan laajentamiseen liittyvien menojen perusteella.

Yrityksen käynnistystuki maaseutumaisella alueella

Alle 10 henkeä työllistäville, keskustaajamien ulkopuolella sijaitseville mikroyrityksille voidaan myöntää tukea sellaisen ulkopuolisen asiantuntemuksen ja osaamisen hankkimiseen, joka kehittää yrityksen tuotteita, tuotantomenetelmiä tai markkinointia tai muuten parantaa yrityksen liiketoimintaa. Ryhmähankkeessa on oltava vähintään kolme yritystä.

Energiatuki

Energiatukea voidaan myöntää energian säästöä, energian käytön tehostamista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin investointi- ja kehittämishankkeisiin.

Finnvera laina

Investointi- ja käyttöpääomalaina on tarkoitettu sekä uusille että jo toimiville yrityksille erilaisten rakennus-, kone- ja laiteinvestointien sekä kasvun aiheuttamien käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen.

Finnveran pääomasijoitukset

Teknologian kehittämisen, innovaatioiden ja keksintöjen rahoitus

Tekesin yritysrahoitus

Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville, teknologiaansa, palveluitaan tai liiketoimintaansa kehittäville yrityksille tai yhteisöille. Rahoituksella edistetään myös uusien yritysten syntymistä ja kasvua.

Rahoituksen haku

Rahoitusta haetaan aina etukäteen, hyvissä ajoin ennen hankkeen aloittamista.

Tekesin ja Finnveran rahoitusta haetaan suoraan ko. organisaatioilta näiden antamien ohjeiden mukaisesti.

Ota aina yhteyttä rahoittajaan ennen rahoitushakemuksen jättämistä!