Varsinais-Suomi vs. muu Suomi

Pk-yritysbarometri, syksy 2017
Alueraportti, Varsinais-Suomi

Noin joka viidennellä koko maan ja Varsinais-Suomen alueen pk-yrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla.
Koko maan ja alueen pk-yrityksissä palvelujen ja tavaroiden suoraa vientiä on näistä noin kahdella viidestä.


Noin puolella koko maan ja alueen suoraa vientitoimintaa harjoittavista pk-yrityksistä viennin osuus kokonaisliike-
vaihdosta on alle 9 %.


Koko maan pk-yrityksistä 15 %:lla ja Varsinais-Suomen alueella 14 %:lla on suoraa tuontitoimintaa.


Pk-yritysbarometri 2/2017