miten laadin liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelman?

Yrityksen perustaminen alkaa liiketoimintasuunnitelmasta,
jolla luodaan mahdollisimman konkreettinen kuvaus yritystoiminnan keskeisistä osa-alueista.

Liiketoimintasuunitelma on yrittäjän työkalu, joka elää ympäristön ja markkinoiden mukana ja auttaa kehittämään toimintaa myös jatkossa.

OHJEITA LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKEMISEEN

 

Tulosta ensin liiketoimintasuunnitelman ohjeet ja lue ne läpi. Aloita vasta sen jälkeen varsinaisen liiketoimintasuunnitelman teko. Tallenna seuraavaksi jokamiehen suunnittelutyökalu omalle koneellesi, jolloin voit täyttää tiedot kaikessa rauhassa ja ajatuksella.

Potkurin Liiketoimintasuunnitelmapohja

Potkurin ohje liiketoimintasuunnitelman laadintaan

 

TÄRKEÄ LIIKETOIMINNAN HARJOITTAMISEEN LIITTYVÄ LASKELMA

Liiketoiminnan harjoittamista suunniteltaessa on hyvä tehdä alustavia laskelmia
mm. mahdollisen tulevan yrityksen kannattavuudesta, kustannuksista ja rahoituksesta.

Potkurin Kannattavuuslaskelmapohja