Kehittämisohjelmat

Kehittämistoiminta kytkeytyy  yhä enenevässä määrin valtakunnallisiin ja kansainvälisiin ohjelmiin ja verkostoihin. Tärkeimmät ohjelmalliset kehittämiskokonaisuudet, joissa Turun Seudun Kehittämiskeskus on mukana edistääkseen seudun kilpailukykyä ja yrittäjyyttä ovat Pohjoinen kasvuvyöhyke, INKA, Lounaisrannikkoyhteistyö ja 6Aika sekä TEM Meri ohjelma.