Yrittäjän eläke- ja työttömyysvakuutukset

Yrittäjän on otettava yrittäjätoiminnan ajalle Yrittäjäeläkevakuutus (YEL), johon kuuluvat vanhuuseläke ja työkyvyttömyyseläke. Lisäksi yrittäjä voi liittyä yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi.

Yrittäjän lakisääteiset vakuutukset Yritys-Suomessa

Lisätietoja:

Eläketurvakeskuksesta

Suomen yrittäjäin työttömyyskassasta

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassasta

Työeläkeyhtiöistä

Yrittäjän sosiaaliturvaopas