MENESTYSTEKIJÄNÄ kansainvälinen bioala

Puolet Suomen lääketeollisuudesta ja diagnostiikkaan liittyvästä tutkimuksesta ja tuotekehityksestä sijaitsee Turun seudulla.

Kaikkiaan bioala työllistää noin 4000 ihmistä seudulla. Alan osuus Turun teollisista työpaikoista ja teollisuuden liikevaihdosta on noin 20%.

 

 

Bioturku

BioTurku® on kansainvälisesti merkittävä bioalan keskus ja yksi Pohjois-Euroopan johtavista bioteknologian osaamisen keskittymistä. BioTurussa on noin 90 yritystä. BioTurku muodostaa yhtenäisen ketjun koulutuksesta ja tutkimuksesta keksintöjen kaupallistamiseen, tuotekehitykseen ja tuotantoon saakka. BioTurun yhteistyökumppaneita ovat Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Turun ammattikorkeakoulu.

"Bioalojen markkinat ovat globaalit.Turku Science Park Oy organisoi yrityksille kansainvälisiä vientimatkoja ja partnerointitapahtumia. Järjestämme sijoittajatapaamisia sekä verkostoitumismahdollisuuksia. 
Yrityshautomomme auttaa start up -yrityksiä alkuvaiheen kriittisissä ponnisteluissa."
  Teppo Laaksonen, Turku Science Park Oy