Kaarinassa hyvä yrittäjyysilmapiiri

Vuoden 2014 Maakuntaennusteessa Kaarinan yrittäjyysilmapiiri sekä kunnan ja yrittäjien välinen yhteistyö arvioitiin maakunnan parhaaksi. 
Taloustutkimuksen kuntien imagotutkimuksessa 2013 Kaarinalla oli toista vuotta peräkkäin Suomen paras imago yritysten keskuudessa.

Kaarinan tavoitteena on elinkeinopolitiikallaan jatkossakin mahdollistaa yrityksille menestymisen ja kasvun edellytykset. Kaarina sijaitsee logistisesti erinomaisella paikalla E18-moottoritien varrella. Uudet yritystontit keskittyvät moottoritien liittymien läheisyyteen.

 

.

.

.

 

 

 

 

 

Suomen luovin kunta

Merellisen Kaarinan periaatteena on olla asukaslähtöinen, avoin, rohkea ja oikeudenmukainen.

Kaarinan keskustan kehittämisessä huomioidaan niin asumisen ja vapaa-ajan kuin kaupan ja palvelujenkin tarpeet.

Kaarinan kaupunki on valittu Suomen luovimmaksi kunnaksi vuonna 2009.

Tästä Kaarinan kaupungin kotisivuille.

Kaarinan kuntayhdyshenkilöt Turku Science Park Oy:ssä:
markkinointipäällikkö Hannele Haapamäki, puh. 050 5247 973, hannele.haapamaki@turkusciencepark.com
elinkeinoasiamies Markku Määttänen, puh. 050 5590 534,
markku maattanen@ely-keskus.fi

Kaarina

32 590 asukasta 
  1 940 yritystä
Lähde: Tilastokeskus 2015