Valonian yrityspalvelut

Valonian yrityspalvelut tarjoavat tietoa, neuvontaa ja koulutusta yrityksille. Aiheina ovat mm. energiatehokkuus ja energiansäästö, materiaalitehokkuus, logistiikka sekä yritysten ympäristöasioiden kehittäminen. Yrityksille tarjottavien palveluiden tavoitteena on vahvistaa paikallista pk-yrittäjyyttä, osaamista ja yhteistyötä sekä edistää kestävien innovaatioiden ja toimintatapojen käyttöä.

Hyödyllisiä työkaluja ja oppaita yrityksesi käyttöön voit ladata Valonian sivuilta.

EETU - energiasta maakunnan etu

EETU -hanke päättyi helmikuussa 2015. EETU-hankkeessa luotiin maakuntaan energianeuvojaverkosto ja tavoitteena oli, että jokaisesta seutukunnasta löytyy energianeuvontaa antava taho. Energianeuvonnalla parannettiin Varsinais-Suomen maaseudun yritysten toimintakykyä energiakustannuksia pienentämällä. Tavoitteena oli myös vähentää energiankulutuksesta ja -tuotannosta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Hanke toteutettiin vuosina 2010-2014.

Lue lisää EETU-hankkeesta.

Valonia on Varsinais-Suomessa toimiva kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Toiminnan tavoitteena on kestävän kehityksen edistäminen, ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen sekä ympäristötietoisuuden lisääminen.

Eetu-hanke auttoi maaseudun pk-yrityksiä energiansäästöön ja energiatehokkuutteen liittyvissä asioissa. Kohderyhmänä olivat varsinaissuomalaiset yritykset (pois lukien Kehätien, valtatien 40, sisäpuolelle jäävä alue sekä Raision kaupungin keskusta-alue).