Menestystekijänä innovatiivinen ICT

2 500 IT-alan opiskelijaa ja koulu- ja yritysmaailman uudenlainen yhteistyö luovat erinomaiset menestymisen mahdollisuudet. Huipputeknologiayrityksillä on hyvä yhdessä tekemisen meininki. 

Alan tieteellinen keskus on Turku Science Parkissa.

Turun seudun korkeakoulujen yhteisen tutkimuskeskus TUCS (Turku Centre for Computer Science) tarjoaa työelämälähtöistä jatkokoulutusta, jossa painotetaan verkostoitumista ja yhteistyötä.

    

 


Voimakkaassa kasvussa oleva peliala on osana opetusohjelmia: Turun yliopistossa DI-opinnoissa voi suuntautua sekä peli- että opetusteknologiaan ja AMK:ssa peliteknologiaan.

 Huippuosaamisalueet ovat

  •   meriteollisuus
  •   hyvinvointi- ja terveysteknologia
  •   paikkatieto-osaaminen
  •   peli-, oppimis- ja mediateknologia
  •   puhtaaseen veteen liittyvät teknologiat
  •   sulautetut järjestelmät

"Hyvä esimerkki kansainvälisistä verkostoistamme on yhteistyö Euroopan Avaruusjärjestö ESA:n kanssa. Turku Science Park on ESA:n teknologiansiirto-ohjelman Suomen koordinaattori. Ohjelma tarjoaa yrityksille kanavan avaruusteknologian hyödyntämiseen omassa tuotekehityksessään." Marko Puhtila, Turku Science Park