Joka kolmas Varsinais-Suomen vientiyrityksistä uskoo viennin arvon kasvavan

Varsinais-Suomessa on runsaasti suhteellisen pieniä, innovatiivisia ja menestyviä pk-kasvuyrityksiä, joilla on markkinapotentiaalia lähimarkkinoilla ja kauempana.

Pk-yritykset panostavat kansainvälistymiseen ja innovaatioihin. Varsinais-Suomen pk-vientiyritykset hakevat tänä vuonna voimakasta kasvua. 30 % maakunnan kansainvälisillä markkinoilla toimivista yrityksistä aikoo kasvattaa panostuksiaan kansainvälistymiseen. Lähes 40 % yrityksistä puolestaan kertoo innovaatiosatsaustensa kasvavan. Varsinaissuomalaisista pk-yrityksistä reilut 40 % ilmoittaa toimivansa ensisijaisesti kansainvälisillä markkinoilla. Tämä käy ilmi syksyn 2017 pk-yritysbarometrista.

Yli kolmannes kansainvälisesti toimivista yrityksistä harjoittaa suoraa tavaravientiä ja noin 40 % palveluvientiä. Silti melko pieni osuus yrityksistä arvioi, että kokonaisliikevaihdosta yli puolet tulee suorasta viennistä.
– Varsinais-Suomen pk-vientiyritysten näkymät ovat positiiviset ja kasvuhaluiset johtuen alueen talouden hyvästä nosteesta, mm. telakka-alan myötä. Pk-yritysbarometrin mukaan noin kolmannes vastaajista arvioi, että yrityksen viennin arvo kasvaa kuluvan vuoden aikana. Erinomainen merkki on myös se, että niin moni ulkomaanmarkkinoilla toimivista maakunnan yrityksistä

 

 

 

aikoo tehdä lisäpanostuksia kansainvälistymiseen. Viidennes vientiyrityksistä kertoo olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia ja lisäksi noin kolmannes pyrkii kasvamaan mahdollisuuksien mukaan. Moni yritys pohtii myös yrityskauppoja seuraavien viiden vuoden sisällä, sanoo aluejohtaja Seija Pelkonen Finnverasta.

Innovaatioihin ja tuotekehitykseen halutaan panostaa. Varsinais-Suomessa 37 % kansainvälisesti toimivista pk-yrityksistä arvioi kasvattavansa innovaatio-, tuotanto- ja tuotekehityspanostuksiaan. Koko maan tasolla into panostaa innovaatioihin ja toiminnan kehittämiseen on suurinta 42 % kansainvälisesti toimivista pk-yrityksistä. Tekes rahoitti Varsinais-Suomen yrityksiä viime vuonna yli 38 miljoonalla eurolla. Lähes kaksi kolmasosaa rahoituksesta suunnattiin palvelualoille. Teollisuuden aloja rahoitettiin noin 14 miljoonalla eurolla.
– Valtaosa eli 87 % varsinaissuomalaisten yritysten Tekes-rahoituksesta kohdistui pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Valtakunnallisesti pk-yritykset ovat Tekesin keskeisin asiakasryhmä, viime vuonna 77 % rahoituksesta käytettiin kasvuhakuisten pk-yritysten innovaatioprojekteihin. Viime syksynä lanseeratusta innovaatiosetelistä tuli nopeasti suosittu myös Varsinais-Suomessa, kertoo palvelujohtaja Kari Komulainen Tekesistä.

Lähde